Здрастє, я Tarasius. Це мій бложик.

Особисті думки, нариси, проекти та коротко про мене

Raspberry Pi


Raspberry Pi: Інтернет-радіо

Опубліковано Лютий 10, 2015. Автор: tarasius

Є Распі, колонки та інтернет. Чому б не зробити плеєр інтернет-радіо? Сказано – зроблено. Нижче приведений невеличкий скрипт, який переключає радіостанції по колу. Список радіостанцій та номер останньої зберігається в INI файлі виду

[current]
station = 2

[stations]
1 = http://cast.radiogroup.com.ua:8000/jamfm
2 = http://online-radioroks.tavrmedia.ua/RadioROKS
3 = http://nrcu.gov.ua:8000/ur1-mp3-m

В цьому файлі має бути список радіостанцій, пронумерований починаючи з одиниці. Секція current зберігає значення радіостанції, що грається. Після кожного запуску скрипту цей номер буде збільшуватись на 1, а якщо він стане більше, ніж кількість станцій, то повернеться до першої. Таким чином запускаючи даний скрипт, ми будемо перемикати станції по колу.
В даному прикладі використовується плеєр mpg123, який треба поставити окремо, але його можна замінити на будь-який інший.

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import os, ConfigParser

cfgfilename = "radio.ini"

Config = ConfigParser.ConfigParser()
Config.read(cfgfilename)
curstation = int(Config.get("current", "station"))

num = 1
for number, url in Config.items("stations"):
 if int(number)<>num:
  print "Error in INI file. URL with num %s must have num %s" % (number,num)
 num+=1

if curstation>num-2:
 curstation = 1
else:
 curstation+=1

os.system("mpg123 -q '"+ Config.get("stations", str(curstation)) +"'")

cfgfile = open(cfgfilename,'w')
Config.set("current","station", curstation)
Config.write(cfgfile)
cfgfile.close()

Отже, маємо скрипт запуску радіо. А якщо на Распі є кнопки, то зробимо запуск радіо по короткому натисненню кнопки і вимкнення по довгому. За деталями дивитись пост Raspberry Pi: Кнопки

#!/bin/bash

echo "Button 2 pressed" | wall
/leds+buttons/button4long
python /leds+buttons/radio.py > /dev/null&
exit
#!/bin/bash

echo "Button 2 long pressed" | wall
pkill mpg123
exit

 

Сподобалось? Поділися з друзями!

Raspberry Pi: Кнопки

Опубліковано Лютий 10, 2015. Автор: tarasius

Для того, щоб підключені до Распі кнопки почали щось робити, необхідно написати скрипт-демон, який би реагував на зміни стану GPIO. Розглянемо приклад такого скрипту, написаного на Python, який оброблятиме довгі та короткі натиснення кожної кнопки та їх комбінацій.

Нехай маємо чотири кнопки. Я писав обробку кнопок послідовно, без циклу. Так простіше і я не думаю що в когось буде так багато кнопок, що доведеться писати цикл.

Логіка проста. Ми переводимо вказані піни GPIO в режим зчитування високої напруги. Далі ми входимо в безкінечний цикл з невеликою паузою, в якому запам’ятовуємо теперішні значення пінів та порівнюємо з попередніми. Якщо значення відрізняється – статус кнопки змінився. А додавши ще й таймер, ми можемо зробити тригер довго натиснення кнопки:

якщо кнопка була натиснута, а зараз не натиснута, і з часу натиснення пройшо більше 2 секунд, то реагуємо на довге натиснення кнопки.

Точно так само можна обробляти комбінації кнопок, додавши умову для двох (або й більше) кнопок одночасно. Отже, наступний скрипт обробляє довгі та короткі натиснення на чотири кнопки та одночасне натиснення на першу і другу.

# This Python file uses the following encoding: utf-8
# /leds+buttons/buttondaemon.py
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import os
import sys
import logging

logger = logging.getLogger('buttons_daemon')
hdlr = logging.FileHandler('/MyLogs/main.log')
formatter = logging.Formatter('%(asctime)s %(levelname)s %(message)s')
hdlr.setFormatter(formatter)
logger.addHandler(hdlr)
logger.setLevel(logging.WARNING)
suffix = " > /dev/null&"

#adjust for where your switch is connected
button1Pin = 18
button2Pin = 13
button3Pin = 16
button4Pin = 15
prev_input1 = 0
prev_input2 = 0
prev_input3 = 0
prev_input4 = 0
btimer12 = 0
btimer1= 0
btimer2= 0
btimer3= 0
btimer4= 0

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(button1Pin,GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
GPIO.setup(button2Pin,GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
GPIO.setup(button3Pin,GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
GPIO.setup(button4Pin,GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)

while True:
 #assuming the script to call is long enough we can ignore bouncing
 input1 = GPIO.input(button1Pin)
 input2 = GPIO.input(button2Pin)
 input3 = GPIO.input(button3Pin)
 input4 = GPIO.input(button4Pin)

 if (input1):
  btimer1 += 1
 if (input2):
  btimer2 += 1
 if (input3):
  btimer3 += 1
 if (input4):
  btimer4 += 1

 #Some button up
 if ((not input1) and (not input2) and (not input3) and (not input4) and ( (prev_input1) or (prev_input2) or (prev_input3) or (prev_input4) ) ):

  #Button 12
  if ((prev_input1) and (prev_input2) and (not prev_input3) and (not prev_input4) ):
   if ((btimer1>20) and (btimer2>20)):
    logger.warning("Button12 long");
    os.system("/leds+buttons/button12long"+suffix)
   else:
    logger.warning("Button12");
    os.system("/leds+buttons/button12"+suffix)

  #Button 1
  if ((prev_input1) and (not prev_input2) and (not prev_input3) and (not prev_input4) ):
   if (btimer1>20):
    logger.warning("Button1 long");
    os.system("/leds+buttons/button1long"+suffix)
   else:
    logger.warning("Button1");
    os.system("/leds+buttons/button1"+suffix)

  #Button 2
  if ((prev_input2) and (not prev_input1) and (not prev_input3) and (not prev_input4) ):
   if (btimer2>20):
    logger.warning("Button2 long");
    os.system("/leds+buttons/button2long"+suffix)
   else:
    logger.warning("Button2");
    os.system("/leds+buttons/button2"+suffix)

  #Button 3
  if ((prev_input3) and (not prev_input2) and (not prev_input1) and (not prev_input4) ):
   if (btimer3>20):
    logger.warning("Button3 long");
    os.system("/leds+buttons/button3long"+suffix)
   else:
    logger.warning("Button3");
    os.system("/leds+buttons/button3"+suffix)

  #Button 4
  if ((prev_input4) and (not prev_input2) and (not prev_input3) and (not prev_input1) ):
   if (btimer4>20):
    logger.warning("Button4 long");
    os.system("/leds+buttons/button4long"+suffix)
   else:
    logger.warning("Button4");
    os.system("/leds+buttons/button4"+suffix)

  btimer1=0
  btimer2=0
  btimer3=0
  btimer4=0

 prev_input1 = input1
 prev_input2 = input2
 prev_input3 = input3
 prev_input4 = input4
 time.sleep(0.2)

При натисненні певної кнопки чи комбінації буде викликатись відповідний баш-скрипт з папки /leds+buttons. Створимо файли-пустишки з відповідними ім’ями як  в скрипті. Приклад такого файлу ( button1long ):

#!/bin/bash
echo Starting XBMC | wall
/usr/lib/xbmc/xbmc.bin
exit

Тепер з нашого пітонівського скрипту зробимо демон. Створимо файлик в папці /etc/init.d під назвою buttondaemon

#! /bin/sh
# /etc/init.d/buttondaemon

### BEGIN INIT INFO
# Provides: buttondaemon
# Required-Start: $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Daemon to control button events
# Description: Daemon which starts python script to control GPIO button events.
### END INIT INFO

# If you want a command to always run, put it here

# Carry out specific functions when asked to by the system
case "$1" in
start)
echo "Starting button daemon"
# run application you want to start
sudo python /leds+buttons/buttondaemon.py&
;;
stop)
echo "Stopping button daemon"
# kill application you want to stop
kill -9 $(ps -ef | grep -v "grep" | grep buttondaemon.py | awk '{ print $2 }') &> /dev/null
;;
*)
echo "Usage: /etc/init.d/buttondaemon {start|stop}"
exit 1
;;
esac

exit 0

Команда start запускає наш пітонівський скрипт, а команда stop його зупиняє. Роздамо всім скриптам потрібні права. Тепер можемо випробувати, набрав в консолі

sudo /etc/init.d/buttondaemon start

і пожмакаємо кнопки, дивлячись що буде відображатись на екрані. Вуаля!

 

Сподобалось? Поділися з друзями!

Корпус для Raspberry Pi - креслення з розмірами

Опубліковано Серпень 27, 2013. Автор: tarasius

Raspberry Pi корпус

Сподобалось? Поділися з друзями!

Raspberry Pi: медіацентр за 10 хвилин

Опубліковано Липень 5, 2013. Автор: tarasius

raspbmcНайперше, що приходить в голову як використати Raspberry Pi – це медіацентр до телевізору. Адже сам він невеличкий, його можна заховати за панеллю, підключити бездротову клавіатуру або навіть пульт, а сам екран підключається як аналоговим, так і цифровим способом. Найкраще для цього підходить XBMC, який вже оптимізований для Raspberry Pi. Його можна встановити і як прошивку, і як окремий застосунок. Читати детальніше тут: http://www.raspbmc.com/wiki/user/XBMC хорош вже тим, що він весь час розвивається, має обширне community, і купу аддонів на будь-який смак, які дуже легко шукати і встановлювати. За замовчуванням в ньому стоіть лише офіціальний репозиторій аддонів, але можна додати ще будь-які інші. Наприклад, велика кількість аддонів для СНД зібрана в репозиторії Seppius: http://code.google.com/p/seppius-xbmc-repo/wiki/Wiki_Index. Звідти можна встановити плагіни для перегляду/прослуховування медіа з Вконтакті, Ex.UA та багатьох інших веб-порталів.

Для зручності використання запуск Raspbmc можна назначити на кнопку GPIO, а також додати в меню завантаження (читати тут).

 

Сподобалось? Поділися з друзями!

Raspberry Pi - кнопка hardreset

Опубліковано Липень 3, 2013. Автор: tarasius

reboot

На распі ревізії 2 є два піна недалеко від мережевого роз’єму, закоротивши які можна викликати моментальне жорстке перезавантаження системи або увімкнути плату, якщо вона була попередньо вилучена. Тобто просто припаявши кнопку, ми отримаємо зручний спосіб для hardreset та poweron. Детальныше  можна почитати тут:

http://raspi.tv/2012/making-a-reset-switch-for-your-rev-2-raspberry-pi

Сподобалось? Поділися з друзями!

Older Entries »
Сподобалось? Поділися з друзями!Прокоментуй!


Залишити коментар